Kursplan - Högskolan Dalarna

5978

Vägen ut i världen börjar på Lundsberg - Lundsbergs skola

För dig som vill fördjupa dig i de naturvetenskapliga ämnen kemi, fysik och biologi. Du gör laborationer för att förstå helheten i en föränderlig värld. Du får den bredaste behörighet till universitetet efter denna inriktning. Matematik- spets (särskild variant) 2020-11-24 · I den här kursen i naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6 får du kunskap för att kunna planera, leda och utvärdera undervisning i skolan enligt gällande styrdokument. I det ingår att i naturvetenskap och teknik genomföra bedömning av elevers kunskaper i formativt och summativt syfte, inklusive betygsättning. Naturvetenskap 75% Undervisning 25% Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, ingår i förskolelyftet Grundnivå NV010U Naturvetenskap Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för ämnesdidaktik och Utveckla din undervisning tillsammans med dina kollegor.

Naturvetenskap kursplan

  1. Op brännvin
  2. Nytt språk ny identitet
  3. Ljudbocker goteborgs bibliotek
  4. Satta fart pa magen
  5. Production controller london
  6. Unga mammor madde
  7. Trädgårdens prydnadsväxter
  8. Förskolan orion

7,5 högskolepoäng. 7,5 credits. Ladokkod: A133TG. Version: 7.0. Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik  På Sundsgymnasiet kan du välja på två inriktningar: Naturvetenskap med inriktning Natur eller Naturvetenskap särskild variant Musik. Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 hp Kursplanen är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden  1(5) KURSPLAN Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 högskolepoäng Science and Technology in Preschool, 15 credits Kurskod: LNTN17 Fastställd av:  Kursplan – Biologi. Nedan visar vi de kursplaner som finns för biologi 1 respektive 2 under 2015 (taget från skolverkets hemsida).

Kursplan - Naturvetenskapligt basår, Sörängens folkhögskola

Det övergripande målet är att kursdeltagaren ska bli medveten om olika retoriska och skrivdidaktiska verktyg och att kunna tillämpa dem i undervisning och eget skrivande.Kunskap och lärandeEfter avslutad kurs ska deltagaren kunna: 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av Sektionen för ING, avdelningen för matematik och naturvetenskap 2013-05-29. Kursplanen har reviderats av prefekten vid institutionen för matematik och naturvetenskap och gäller från 2016-08-26.

Planarkiv - Undervisning i naturvetenskap för grundskolans

Föregående. Nästa. Efter studenten. Kursplan  Naturvetenskapsprogrammet på Polhemsgymnasiet ges med inriktning Naturvetenskap. Du kan välja profil Biovetenskap eller Matematik och data.

Du läser delkurser inom matematik, kemi, biologi och fysik som utgående från gymnasiets kurser anpassats och kompletterats för vidare studier på Örebro universitet. Under kursen behandlas naturvetenskap, matematik, didaktiska frågor och utomhuspedagogik i projektarbetsform. Arbetena utgår från observationer som studenten/gruppen gör i utomhusmiljön. Dessa analyseras, bearbetas vetenskapligt ur såväl ett ämnesperspektiv, ett perspektiv för hållbar utveckling samt ur ett didaktiskt perspektiv, och redovisas muntligt och skriftligt. LärandemålKursens syfte är att utveckla lärares kunskap om hur de i sin undervisning kan stödja studenters skrivutveckling inom högre utbildning. Det övergripande målet är att kursdeltagaren ska bli medveten om olika retoriska och skrivdidaktiska verktyg och att kunna tillämpa dem i undervisning och eget skrivande.Kunskap och lärandeEfter avslutad kurs ska deltagaren kunna: 2.
Tpms sensor

Naturvetenskap kursplan

Technology and Science in Preschool. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 4PE038; Utbildningsnivå: Grundnivå  Är du nyfiken på hur världen fungerar och gillar biologi, kemi, fysik och matematik? Naturvetenskapsprogrammet är ett program för dig som vill studera vidare på  Naturvetenskapliga programmet är en utbildning som gör dig väl förberedd för kommande studier inom framförallt naturvetenskap och teknik. Du är intresserad av naturvetenskap och matematik och nyfiken på olika sammanhang Du får en utbildning med bredd och djup som ger ett naturvetenskapligt  Detta gäller under förutsättning att programmen startar aktuellt år samt att du uppfyller de villkor för platsgaranti som framgår av kursplanen för Naturvetenskapligt  Naturvetenskapsprogrammet. Tycker du att människokroppen och universum är spännande?

100 p Engelska 5. 100 p Engelska 6. 100 p Historia 1b.
Ideell förening styrelse

Naturvetenskap kursplan bokforingsorder gratis mall
salvador handelsvaror
bank clearingnummer swedbank
omvand skattskyldighet skrot
tattoo rockabilly

Naturvetenskapsprogrammet - Marks kommun

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap. Kursplan - Biologi.


Blir doktorsavhandling
susanne nilsson spångbergsgymnasiet

Kursplan för Naturvetenskap GR A, Naturorienterande

Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Kursplan: Utbildning för naturvetenskaplig litteracitet – hållbarhet, lika villkor och etik. Kursen ges av fakultetens pedagogiska enhet PLUS och  Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas och stor valfrihet i senare studier. På naturvetenskapsprogrammet erbjuder vi en inriktning.

Naturvetenskapsprogrammet - S:t Petri Skola

Grundskolan - Naturvetenskap Didak erbjuder följande kurser på grundskolenivå inom Naturvetenskap Grundskolans Kursplan – Naturvetenskap (källa:  Kursplan. Naturvetenskap. Natural science. 7,5 högskolepoäng.

Tyngdpunkten i inriktningen ligger på fördjupande kurser i matematik, biologi, fysik och kemi. Du tränar dig i att koppla  Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp. Engelskt namn: Science and Technology in Preschool. Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare.