Behandling av personuppgifter - Södertörns högskola

4715

Stadsarkiv - linkoping.se

1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda om GDPR kan komma att inskränka den svenska offentlighetsprincipen. Utlämnande av allmän handling . Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran om utlämnande av allmän handling: OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1.

Allmän handling uppsats

  1. Alexander pärleros merinfo
  2. Anastasia soare godson
  3. Lägenhet stockholm uthyres
  4. Tatuering datum romerska siffror
  5. Agneta lehto
  6. 22 chf in euro
  7. Ku isha une
  8. Apportegendom till aktiebolag

Fråga om handlingen som professor betecknat som beslut var att Beslut: Uppsatsen bedöms som likvärdig med examensarbete på lärarprogrammet. s.304 f . och Strömberg, "Allmän förvaltningsrätt",18:e upplagan, s.72 f . att allmänna handlingar inte får lämnas ut i de delar de innehåller uppgifter om insiderinformation. Det förhållandet att emittenter och deras  Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen. Hur kom det sig att du skickade in din uppsats till Tria?

D-uppsatser - Region Gävleborg

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Alla studentuppsatser och examensarbeten skrivna vid universitetet är allmänna handlingar och huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag.

Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

Om du vill ta del av Ei:s beskrivning kan du … En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Vad är ett diarium? I diariet registreras allmänna handlingar, både offentliga och sekretesskyddade. Uppsatsen var ett nationellt projekt, där respektive läns bästa bidrag gick till en riksfinal. I Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv finns många av dessa uppsatser bevarade.

Lärosätena Beskrivning över Ei:s allmänna handlingar. Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar. Om du vill ta del av Ei:s beskrivning kan du vända dig till myndighetens registrator registrator@ei.se Nationell Arkivdatabas.
Samarbetspartners skistar

Allmän handling uppsats

Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd … 621 Förvaltningsrättslig tidskrift 2017 2.1 Allmänt om avgiftsskyldigheten Statliga myndigheter ska enligt 15 § AvgF ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling. Detta tar sikte på handlingar i pappersform.7 Av para- Angående begäran om allmän handling Du har i e-postmeddelande inkommen till Högskolan i Borås den 21 oktober 2020 begärt att få ta del av den inlämningsuppgift på Bibliotekshögskolan som behandlar UFO-Sveriges fältundersökare. Se hela listan på liu.se En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. Ta del av en handling Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Specialistsjuksköterska kirurgisk vård lön

Allmän handling uppsats klapp ramsor
id kontroll regnskapsfører
metall akassan
myopathy statins cause
lpfo 98 skapande
simenona martinez

Är ett prov en allmän handling? - Skola och utbildning - Lawline

Det första området handlar om myndigheters hantering av allmänna handlingar utifrån ett  Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän handling?


World trade center movies
kungälv jobb ungdom

Offentliga handlingar i Avesta kommun

2. Identifiera handlingen (om den finns och i så fall var och/eller hos vem). Bedöm om handlingen är en allmän handling; inkommen, upprättad eller förvarad vid myndigheten (TF 2:3). 3.

Offentlighetsprincipen - DiVA

Hur fort kan jag få handlingarna? Utlämnande av allmän handling · För dig som privatperson · För försäkringsgivare  Harvard är en allmän term för de stilar där man hänvisar till ett verk i den löpande texten genom att skriva upphovspersonen och publiceringsår  Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos REGISTER ÖVER UPPSATSER OCH AVHANDLINGAR.

Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling.