Mer fokus på vildsvin i tätbebyggelse – Norra Halland

5824

1. Förvaltning, politik och arkiv - Riksarkivet

Page 4. 4 uppdrag att bland annat samordna staten på regional nivå och deras. VAD ÄR OFFENTLIG SEKTOR? KOMMUNALT OCH STATLIGT ÄGDA FÖRETAG Riksdagen är inte en myndighet då det är en beslutande förvaltning. Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning? Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och en av  De visar hur New Public Management-idéerna om managementisering och företagisering har befästs i statsförvaltningen genom att centralt  105 lediga jobb som Statlig Förvaltning på Indeed.com. Ansök till Projektledare, Administratör, Junior It-konsult med mera!

Vad är den statliga förvaltningen

  1. Asiatisk fondue restaurang
  2. Hotell och restaurangskolan
  3. Sandra buratti hasan

Grundtanken är därför att de uppgifter och handlingar som finns på en myndighet är offentliga och ska lämnas ut om någon begär det. Men för vissa uppgifter och handlingar finns det bestämmelser som gör att en statsanställd har tystnadsplikt och inte får lämna ut dessa. Regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag 7 riksrevisionen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur regeringen förvaltat och styrt sex statligt helägda aktiebolag. Vad som kommit fram i granskningen återges i denna rapport.1 Riksrevisionen har anlitat rättslig expertis för att fördjupa analyserna kring vissa – Det här är vad jag skulle säga värsta exemplet på korruption inom den statliga förvaltningen.

Rikshem: Bostäder och samhällsfastigheter

Lokaliseringen är en del av det så kallade Kirunapaketet som regeringen tidigare aviserat till följd av avvecklingen av Radiotjänst. Vad är och hur funkar Hoppa till huvudinnehåll ANNONS OvanMeny.

Fakta om statsförvaltningen Statskontoret

Öppenhet är viktigt inom den offentliga förvaltningen för att förhindra till exempel korruption. Grundtanken är därför att de uppgifter och handlingar som finns på en myndighet är offentliga och ska lämnas ut om någon begär det. Men för vissa uppgifter och handlingar finns det bestämmelser som gör att en statsanställd har tystnadsplikt och inte får lämna ut dessa. Regeringens förvaltning och styrning av sex statliga bolag 7 riksrevisionen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur regeringen förvaltat och styrt sex statligt helägda aktiebolag. Vad som kommit fram i granskningen återges i denna rapport.1 Riksrevisionen har anlitat rättslig expertis för att fördjupa analyserna kring vissa – Det här är vad jag skulle säga värsta exemplet på korruption inom den statliga förvaltningen.

10 5. Räkenskapsinformationens form 11 6. Räkenskapsinformationens organisation 13 7. Bevarande och gallring av räkenskapsinformation 15 8. Undantag från gallring av räkenskapsinformation 18 9. Gallring av räkenskapsinformation som efter en tid förlorar betydelse för den ekonomiska redovisningen 19 8.2 Ramverk för styrning av den digitala förvaltningen 12.1 Vad är en elektronisk 12.7.2 Den statliga elektroniska identitetshandlingen Offentlig förvaltning styrs också av lagar som ska bidra till öppenhet och insyn i verksamheten, exempelvis offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och meddelarfriheten.
Psykiatrin halland varberg

Vad är den statliga förvaltningen

I varje länsstyrelse finns en chef, Landshövdingen. Landshövdingen utses av regeringen. Den förmånsbestämda ålderspensionen förvaltas av Statens tjänstepensionsverk. På Statens tjänstepensionsverks hemsida finns mycket bra information. Till exempel vad som gäller för dig som är nyanställd, slutat din statliga anställning eller blivit uppsagd.

Den statliga förvaltningen i dess olika skepnader har sedan länge mycket stor betydelse för samhället och enskilda i de nordiska länderna. En central fråga i offentlig rätt och statsvetenskap är hur förvaltningens ställning i samhället ska förstås. Denna skrift är en kortfattad redovisning av den gemensamma statliga värdegrunden och har utarbetats på uppdrag av Värdegrundsdelegationen av f. byråchefen Lars Ångström.
Microsoft teams multiple planners

Vad är den statliga förvaltningen xr number
anitha schulman loppi
neurologiska tester lista
jenny magnusson tv3
varkala beach house

Förvaltningsrätt - Lagboken

Proposition om ledning av den statliga förvaltningen . Statsrådet Holmberg anför.


Hur manga man finns det i sverige
ka kanji

Rikshem: Bostäder och samhällsfastigheter

Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska disciplinen. Förvaltningskommittén bedömer att en lag med grundläggande bestämmelser om den statliga förvaltningen är en lämplig form för att reglera statsmakternas styrning av myndigheterna. Samtidigt, anser utredningen, ska utformningen och innehållet i dessa bestämmelser medge att regeringen kan styra myndigheterna på ett för varje område ändamålsenligt sätt. Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet.

D Regeringen och statlig förvaltning - YouTube

Från e-underskrift till e-arkivering – praktiska erfarenheter och viktiga lärdomar; Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering och e-underskrifter – vilka är riskerna och hur skyddar vi oss på bästa sätt? Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption.

Vad händer med eSam när den nya myndigheten finns? 10. Hur hänger myndighetens uppdrag att stödja kommunernas digitalisering ihop med den kraftsamling som SKL gör? 11. Är detta den nya digitaliseringsmyndigheten för hela samhällets digitalisering?